BABESZJOZA (choroba odkleszczowa)


Babeszjoza to niezwykle groźna choroba przenoszona przez kleszcze, atakująca m.in. psy. Nieleczona, bądź też leczona nieprawidłowo lub zbyt późno, prowadzi do śmierci.

Przyczyna: Pierwotniak- Babesia canis, pasożytuje w erytrocytach, gdzie występują najczęściej parami i są kształtu gruszkowatego. Rzadko występują w osoczu poza krwinkami.

Żywiciel ostateczny: Kleszcze

Żywiciel ostateczny: Pies. Rezerwuarem pierwotniaka B. canis mogą być lisy i wilki

Objawy kliniczne choroby:

  • Apatia, osowiałość, niechęć do zabawy
  • Wzrost temp ciała do 40-41 st
  • Wymioty
  • Zaburzenia krążenia , oddychania
  • Zażółcenie błon śluzowych
  • Krwisty mocz

Objawy te są dosyć niespecyficzne, mogą sugerować wiele różnych chorób dlatego konieczne jest potwierdzenie obecności pasożyta poprzez badanie krwi.

Po stwierdzeniu zakażenia  lekarz weterynarii podaje lek mający na celu wyeliminowanie pierwotniaka Babesia canis z krwi. Jest to leczenie przyczynowe. Poza podaniem preparatu, leczenie choroby opiera się na kilkudniowej  płynoterapii i antybiotykoterapii. podawanie płynów i leków. Takie kroplówki trwają zwykle ok. 1-2h. W trakcie leczenia wykonuje się kontrolne badanie krwi, by upewnić się, że pierwotniak został unieszkodliwiony oraz aby sprawdzić, czy organizm się regeneruje. Ponadto wdraża się leczenie w szczególności dotyczące organów narażonych w największym stopniu na atak babeszjozy. Aby usprawnić prace nerek, aplikuje się dożylnie leki moczopędne oraz chroniące układ moczowy przed ewentualnym wtórnym zakażeniem. Podaje się ponadto witaminy z grupy B oraz leki przeciwgorączkowe i osłaniające wątrobę

Istotne znaczenie ma także dieta oszczędzająca nerki oraz wątrobę w postaci specjalnych lekkostrawnych karm.

Zapobieganie

Profilaktyka babeszjozy obejmuje głownie ograniczenie kontaktu psów z kleszczami- żywicielami ostatecznymi Babesia spp.- przez unikanie potencjalnych środowisk bytowania kleszczy oraz stosowanie preparatów w postaci obróż, preparatów spot on, eliminujących stawonogi na żywicielach. Należy jednak pamiętać, że stosowanie tych środków jedynie ogranicz możliwość zarażenia Babesia spp, nie likwiduje jej całkowicie.